Start > Om oss > Värderingar

Ärliga, Öppna, Professionella och Delaktiga

På Munkeby Systems arbetar vi enligt ett par enkla värderingar. De genomsyrar allt vi gör gentemot såväl kunder som leverantörer, medarbetare och partners.

Ärlighet
Ärlighet är att stå för det man sagt och gjort. Hos oss är det ingen som duckar eller skyller ifrån sig. Vi säger vår mening när den är meningsfull och tillför båda parter något positivt. Det kräver tillit till varandra, oss själva och vår omvärld.
 
Öppenhet
På samma sätt som vi har en öppen atmosfär inom företaget, har vi det utåt mot vår omvärld. En sådan anda skapas ur förtroende. Därför strävar vi alltid efter att tillgängliggöra tydlig och relevant information till rätt person i rätt tid. När vi lyssnar på varandra och samarbetar når vi de bästa resultaten.
 
Professionalitet
Att vara professionell innebär självklart att vi har den kompetens och det arbetssätt som krävs för att leverera vad vi lovar, såväl internt som externt. Men för oss handlar det lika mycket om att möta varandra med respekt och integritet. Vi känner stolthet över vårt arbete och lämnar inget åt slumpen.
 
Delaktighet
Vi är ett kunskapsföretag och vår framgång bygger på att alla delar med sig av sin kompetens. Genom en engagerad dialog strävar vi efter att påverka och påverkas av varandra och vår omvärld. Tillsammans har vi ett ömsesidigt ansvar för att vi lyckas i vår strävan.
 
 

Kontakt