Start > System

Motorn i våra produkter och lösningar

 

Munkeby In Control

Munkeby In Control är applikationsservern som alla våra produkter och lösningar för ärendehantering bygger på.
 

Munkeby DocControl

Munkeby DocControl är hjärtat i vårt dokumentstyrningssystem.
 

Lösningar
Lösningar är kundspecifika ärendegångar som uppfyller den enskilde kundens krav och behov.
Produkter
Med produkter menar vi färdigutvecklade ärendegångar för t ex revisioner, arbetsmiljö eller specifika branschområde som vård och omsorg. 
Kunder
Möt några av våra kunder och se vilken nytta våra produkter och lösningar har gjort för dem.
 

Kontakt