Start > Produkter > Revision

Revision

 

Säker revisionshantering

Revisionsmodulen är en ärendetyp för att hantera kvalitets- och miljörevisioner, inspektioner, egenkontroller och skyddsronder med syfte att säkerställa att man följer legala krav, myndighetskrav och kvalitetssystemets krav på verksamheten. Lösningen utgår ifrån kraven från ISO-standarder och är byggd utifrån Munkeby Systems 25-åriga erfarenhet av våra kunders behov och krav. Med denna modul kan ni snabbt komma igång och eftersom den är fullt flexibel är det möjligt att skapa en kundanpassad lösning om revisionsmodulen i sin nuvarande form inte uppfyller era behov och krav.

Systemet är:

  • Webbaserat och stödjer..
  • ..förberedande planering
  • ..registrering
  • ..hantering
  • ..uppföljning av avvikelser


All kommunikation från systemet sker via e-post och systemet håller hela tiden reda på vem som skall genomföra de olika aktiviteterna under revisionen och hantera upptäckta avvikelser, inom vilka tidsramar detta skall ske, och påminner ansvariga om aktiviteterna inte genomförts som planerat. Det är även möjligt att få fram statistik på all data som finns inlagd på revisionsmodulen, för vidare analys om man så önskar. Därmed får man ett bra underlag för sitt förbättringsarbete och kan vidta nödvändiga åtgärder och styra förbättringsarbetet i rätt riktning. 

 
 

Kontakt