Start > Produkter

Standardiserade ärendegångar

För Munkeby In Control har vi tagit fram ett antal standardiserade ärendegångar. Dessa minskar kostnaden för implementation och underhåll av processen. MedControl är ett exempel på en sådan produkt.
 

Munkeby MedControl

Med Munkeby MedControl stöds ett stort antal processer som patientavvikelser och avvikelser i medicinteknisk utrustning, men även verksamhetsprocesser som försäkringsmedicinska utredningar.

Munkeby MedControl innehåller funktionalitet speciellt framtagen tillsammans med vård- och omsorgsbranschen. Exempel på detta är funktioner som uppfyller patientdatalagen, personuppgiftslagen och den säkerhet som krävs inom vården med exempelvis SITHS-kort.

Revision

Revisionsmodulen består av ett arbetsflöde och formulär för att hantera revisioner och inspektioner.

Modulen stödjer både planeringen av revisionerna och hanteringen av de avvikelser som upptäcks och är uppbygd av tre stycken ärendetyper: revision, revisionsiakttagelse och aktivitet.

Munkeby InControl

 

Munkeby In Control är applikationsservern som alla våra produkter och lösningar för ärendehantering bygger på.
Den är utvecklad på Microsoft .Net-plattformen och använder Microsofts SQL Server som databashanterare.

Applikationsservern hanterar bl a
 

 • Parallella aktiviteter
 • Roller, faser och uppdrag
 • Bifogade filer
 • Språk
 • Integration med flertalet erp-system
 • Spårbarhet
 • Kostnadsuppföljning 
 • Larm och påminnelser 
 • Rapporter som kan byggas av kund
 • Statistikdatabas för analys
 • Involvering av externa parter i ärendeflödet
Lösningar
Lösningar är kundspecifika ärendegångar som uppfyller den enskilde kundens krav och behov.
Kunder
Möt några av våra kunder och se vilken nytta våra produkter och lösningar har gjort för dem.
System
In Control och DocControl är de grundläggande systemen som våra produkter och lösningar är byggda på.
 

Kontakt