Start > Om oss > Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Denna policy beskriver hur vi på Munkeby Systems behandlar dina personuppgifter, vilken information vi samlar in och varför. Den beskriver också dina rättigheter.

 


Vilka uppgifter behandlar vi?

För att kunna ge support samlar vi in kontaktperson, företagsnamn, e-postadress och telefonnummer.
För att kunna hantera avtal och fakturering samlar vi in kontaktperson, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress och befattning.
För att kunna göra e-postutskick samlar vi in namn och e-postadress.


Varför behöver vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att erbjuda våra tjänster och produkter men samlar inte in mer än vad som är nödvändigt för den aktuella uppgiften.


SupportControl

Ett användarkonto underlättar registreringen av ärende genom att anmälaren inte behöver fylla i företags- och kontaktuppgifter varje gång. Personuppgifter i SupportControl används endast för inloggning i systemet och för att kontakta berörda personer i ett visst ärende.
 

Dynamics 365

Uppgifter i vårt CRM-system underlättar affärsdiskussioner.


MailChimp

Uppgifterna används för att skicka erbjudanden via e-post.


Vad gör vi med dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas av vår personal i Malmö på våra egna servrar i Sverige, av våra hostingpartners inom EU eller servrar tillhörande EU-US Privacy-shield-anslutna företag
 
Microsoft (Sekretess hos Microsoft)
MailChimp (Sekretess hos MailChimp)
SiteDirect (Dataskyddspolicy hos SiteDirect)
DGC (Personuppgiftspolicy hos DGC)

Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.


Hur länge lagrar vi dina uppgifter?


SupportControl

Tills ärendet arkiveras tre månader efter avslutatdatum.


Dynamics 365

Befintliga kunder
Uppgifter till befintliga kunder hanteras då vi har en kontinuerlig kundkontakt och pågående merförsäljning. Dessa uppgifter utvärderar vi årligen och beslutar om de fortsatt ska lagras.
Prospekts
I de fall vi har haft en dialog med företagen så sparar vi dessa uppgifter i 24 månader från senaste kontakttillfället.
I de fall vi inte har haft en dialog med företagen så sparas uppgifterna i 12 månader från datumet då de lades till.

 

Dina rättigheter

Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att få dessa rättade eller borttagna.
Denna policy upplyser dig om vilka uppgifter vi har om dig, Du har även rätt att få ut de uppgifter vi har om dig. Önskar du använda dig av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@munkeby.se.
 
Om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran eller anser att vi behandlar dina uppgifter olagligt har du rätt att kontakta Datainspektionen.
 
 

Kontakt