Start > Produkter > Munkeby MedControl

Munkeby MedControl

 

Säker ärendehantering i vården

Munkeby MedControl har utvecklats i nära samarbete med våra kunder och innehåller en mängd funktioner med uppgift att underlätta och säkerställa hanteringen av olika typer av ärende. Exempel på användningsområden kan vara: Personal- och patientrelaterade avvikelser, tillbud/arbetsskador, leverantörsreklamationer, avtals- och projekthantering etc. Med hjälp av nedanstående punkter kan ni på ett enkelt sätt följa upp era ärenden, hålla koll på dessa och samtidigt involvera alla berörda i det aktuella ärendet.

Med Munkeby MedControl får ni hjälp med:

  • Webbaserad inrapportering
  • Återkoppling till rapportören
  • Klassificering av ärenden
  • Bifoga filer
  • Kostnadsuppföljning
  • Larm och påminnelser
  • Analysverktyg
 
 

Kontakt