Start > Lösningar

Kundspecifika lösningar för olika branscher och behov

Med Munkeby In Control som bas kan vi tillsammans med kunden skapa skräddarsydda ärendegångar som direkt mappar till kundens egna processer.

När verksamheten styrs av tvingande krav från t.ex. lagstiftning, standarder eller interna rutiner är det avgörande att ärendegångarna kan anpassas till den verkliga processen och därmed också bidra till att upprätthålla denna.

Med lösningar avser vi denna typ av väldigt kundanpassade ärenden. Lösningarna bygger inte på någon standardiserad ärendegång utan är från grunden byggda efter kundens egna behov.

Produkter
Med produkter menar vi färdigutvecklade ärendegångar för t ex revisioner, arbetsmiljö eller specifika branschområde som vård och omsorg. 
Kunder
Möt några av våra kunder och se vilken nytta våra produkter och lösningar har gjort för dem.
System
In Control och DocControl är de grundläggande systemen som våra produkter och lösningar är byggda på.
 

Kontakt