Start > Kunder

Kunder

Munkeby Systems har mer än 100 aktiva installationer och över 30 olika ärendetyper hos våra kunder i en rad olika branscher och både inom privat och offentlig sektor. Några av våra kunder är:
 
 • APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB
 • Jönköpings kommun, socialtjänsten
 • Lantmännen
 • Lindab
 • Malmö Stad
 • Plannja
 • Region Skåne
 • Saab Group AB
 • Skanska
 • Smurfit Kappa
 • Tikkurila
 • Fortum
 • Landstinget i Uppsala län
 • Västra Götalandsregionen
 • Öresundkraft
"Nu är vår ärendehantering och kvalitetssäkring mer resurseffektiv och kundnyttan har ökat. Till exempel finns godkända leverantörer och leverantörsbedömningar tillgängliga och spårbara i systemet vilket möjliggör ändrat fokus från operativa till strategiska förbättring och proaktiva åtgärder"

 APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB
"Vi ser Munkeby MedControl som ett led i regionens strävan efter god hälso och sjukvård, då vi får klara rutiner och en snabbare och bättre rapportering av olika händelser."

"Det är svårt att uppskatta det verkliga värdet som ett gemensamt system och verktyg inneburit för oss. En direkt besparing uppkommer i takt med att andra verktyg kan skrotas. Andra besparingar ligger i ökad transparens, möjligheter att dela erfarenheter och göra jämförelser. Detta har effiktiviserat och förbättrat våra produkt- och kvalitetsnära flöden och innebär avsevärda besparingar nu och i framtiden."

Västra Götalandsregionen
"Med Munkeby In Control har vi fått en effektiv reklamationshantering inom hela koncernen. Nu rapporterar alla bolag på samma sätt, vilket ger oss möjlighet till snabb statistik och tydlig översikt över antalet reklamationer och vad de kostar. Systemet har även reducerat handläggningstiden rejält."

 Lindab
Produkter
Med produkter menar vi färdigutvecklade ärendegångar för t ex revisioner, arbetsmiljö eller specifika branschområde som vård och omsorg. 
Kunder
Möt några av våra kunder och se vilken nytta våra produkter och lösningar har gjort för dem.
System
In Control och DocControl är de grundläggande systemen som våra produkter och lösningar är byggda på.
 

Kontakt