Start

Patientsäkerhet i Region Skåne

I Region Skåne används MedControl för att hantera patientavvikelser och medicintekniska avvikelser. För att läsa mer om MedControl, klicka på "Läs mer om MedControl" längre ner på sidan. 

Munkeby In Control för det kvalitetsorienterade företaget 

Ett effektivt systemstöd i ett ärendeflöde innebär kontroll och struktur på ärendehantering och bra underlag för förbättringsarbete.

 

Via systemet kan alla led involveras direkt i ärendeflödet och inga manuella sidoaktiviteter måste startas om/när nya aktörer tillkommer.


 

Munkeby In Control för koncernövergripande processer

Munkeby In Control erbjuder koncernövergripande lösningar  vilka skapar resultat över företags- och nationsgränser.

 

Sparar tid och pengar genom att erfarenheter och förbättringar sprids och delas inom koncernen.

 

Munkeby Systems  besitter en bred erfarenhet av att hantera specifika krav och behov standardmässigt i produkten såväl som att driva införandeprojekt i kundens organisation.

 

Munkeby MedControl
MedControl är vårt system för att hantera ärenden inom vård- och omsorg. 
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är en av de moduler som Region Skåne använder för sitt personalarbete.
Systemintegration
Region Skåne integrerar MedControl med Skånekatalogen för att ha uppdaterad information om användarna och deras organisationstillhörighet. Det finns också en koppling till Landlord för fastighetsdata och till Medusa för uppgifter om medicintekniska produkter.
 

Kontakt