Start > Produkter > Avvikelse

Avvikelse

 

Säker avvikelse- och händelsehantering

Genom Munkeby In Controls avvikelsemodul hanterar ni olika typer av avvikelser och händelser i organisationen. Modulen har byggts upp baserat på mångårig erfarenhet av olika kunders behov och krav vilket gör det enkelt att komma igång med endast enklare konfigurering. Stora anpassnings- och konfigureringsmöjligheter i Munkeby In Control gör i sin tur ärendet flexibelt och formas utefter era önskemål. Precis som revisionsmodulen stödjer det webbaserade systemet alla delar i avvikelseprocessen.

Avvikelseärendet består av delar för:

  • Registrering
  • Klassificering
  • Orsaksutredning
  • Åtgärder
  • Uppföljning av avvikelser och händelser


I uppstartsfasen görs parameterinställningar efter era grundläggande behov där ni sedan har möjlighet att ändra dessa inställningar på egen hand efter önskemål. Skulle dessa konfigureringsmöjligheter inte täcka in de förändringar ni behöver eller önskar i systemet löser vi detta. Systemet är fullt flexibelt där Munkeby Systems kan använda denna modul som utgångspunkt, eller börja helt från grunden, för att skapa en kundanpassad modul (eller ärende) helt efter era krav och behov.

 
 

Kontakt