Start > Produkter > Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

 

Hantering av tillbud och arbetsskador

Arbetsmiljömodulen är en lösning för att hantera tillbud och arbetsskador. Lösningen utgår ifrån de uppgifter som Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan ställer krav på när det gäller arbetsskador och allvarliga tillbud. Till detta finns ett stort stöd för den interna processen. Lösningen är förberedd för en automatisk överföring till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

All kommunikation från systemet sker med notifiering via e-post men man dokumenterar direkt i ärendet. Systemet hjälper till med att hålla reda på:

  • vem som är ansvarig i respektive fas
  • i vilken status ärendet befinner sig i
  • vilka tidsramar som gäller
  • påminner ansvariga om aktiviteterna inte genomförts som planerat
  • vilka som har fått ärendet för kännedom
  • vilka som aktivt tagit del av ärendet
  • vilka rapporteringar man har gjort


Denna modul har ett stort fokus på behörigheter just med tanke på att hålla arbetsmiljöärendena inom en begränsad krets av personer.

 

Kontakt