Start > System > Munkeby In Control

Munkeby In Control

 

Grunden för vår ärendehantering

Med Munkeby In Control får ni en flexibel och effektiv ärendehantering med vilken ni snabbt kan synliggöra och fånga upp brister och förbättringar och därmed spara både tid och pengar.

Systemet bygger på en strukturerad hantering av ett ärende, oavsett användningsområde. Syftet är att samla all information om ett ärende på ett ställe, inklusive den kommunikation som sker mellan de inblandade där inget kan falla bort. All hantering av ärendet är webbaserat och kommunikationen sker via e-post mellan berörda parter med länk till det aktuella ärendet. Genom att klassificera ärendet slussas det automatiskt vidare till rätt person och ni kan ta ut statistik och rapporter i realtid.

I varje steg som ärendet sedan tar stödjer systemet all hantering och berörda parter kan kontinuerligt följa sitt ärende.

Systemet stödjer funktioner såsom:

 • Parallella aktiviteter
 • Roller, faser och uppdrag
 • Bifogade filer
 • Språk
 • Integration med flertalet erp-system
 • Spårbarhet
 • Kostnadsuppföljning 
 • Larm och påminnelser 
 • Rapporter som kan byggas av kund
 • Statistikdatabas för analys
 • Involvering av externa parter i ärendeflödet

 

 
 

Kontakt